FERON-ČECH - Překládáme myšlenky, Specializované překladatelství Francouzsko-české

Specializované
Francouzsko-české překlady

Feron-Čech

Vítejte na stránkách

Nabízíme vám profesionální překlady mezi českým a francouzským jazykem. Jsme česko-francouzský pár specializující se na tuto jazykovou kombinaci již od roku 2000. Svým zákazníkům poskytujeme nejen správné porozumění výchozímu textu a jeho bezchybný překlad, ale navíc také znalost kulturního a společenského prostředí obou zemí. Slova jsou podle nás pouze prostředkem k vyjádření myšlenek. Nepřekládáme tedy slova, ale snažíme se, aby naše překlady vyjadřovaly co nejvěrněji vaše myšlenky, a zároveň aby byly přizpůsobeny konečnému čtenáři.

Naši zákazníci pracují ve velmi různorodých oborech. Proto je každý náš překlad doprovázen rešeršemi, které nám umožňují lépe porozumět danému oboru a seznámit se s potřebnou terminologií v obou jazycích. Neustále se také snažíme rozšiřovat naše zdroje informací.

Pro vlastní překládání používáme speciální překladatelské programy Wordfast, MemoQ a Accros. Jedná se o výkonné nástroje "počítačem podporovaného překládání", které pomáhají udržovat jednotnou terminologii a styl překladů. Použití těchto programů je obzvláště vhodné při překládání technických textů, u kterých je vyžadována vysoká přesnost použitých termínů a formulací.

Neváhejte nás kontaktovat a vyžádat si cenovou nabídku. Cena je významně ovlivněna rozsahem zakázky, odborností textu a termínem vyhotovení. Její výše vychází z rozsahu zdrojového textu. Je tak vyloučeno nepříjemné překvapení při přijetí hotového překladu.

© 2009 Design By www.webdesign-www.cz