FERON-ČECH - Překládáme myšlenky

Specializované
Francouzsko-české překlady

Feron-Čech

Reference

Díky rozsáhlým rešerším doprovázejícím každý z našich překladů vám můžeme nabídnout překlady v téměř všech oborech lidské činnosti. Nejrozsáhlejší praktické zkušenosti jsme dosud získali především v překladech textů technických (interní normy francouzských automobilek, manuály k průmyslovým zařízením…), turistických (turističtí průvodci, obrazové publikace…) a právních (stanovy, smlouvy, soudní spory…). Překládali jsme však také rozsáhlejší texty z oboru lékařství, managementu či marketingu.

Vyberte si z našich nejvýznamnějších referencí:

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘEKLADY FRANCOUZŠTINA › ČEŠTINA        NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘEKLADY ČEŠTINA › FRANCOUZŠTINA


NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘEKLADY ČEŠTINA › FRANCOUZŠTINA

Právní dokumenty
- Faktoringová smlouva – 13 000 slov
- Dokumenty představující advokátní kanceláře – celkem 20 000 slov
- Mnoho dalších smluv
Průmyslová zařízení
- Technická dokumentace průmyslové brusky – 20 000 slov
- Technická dokumentace průmyslové pásové pily – 15 000 slov
- Technická dokumentace horizontální vyvrtávačky – 35 000 slov
Chemie
- Bezpečnostní listy – celkem 20 000 slov
Zdravotnictví
- Manuály k nemocničním lůžkům – 10 000 slov
- Uživatelské manuály k různým lékařským přístrojům
Turistika
- Prezentace různých krajů České republiky – celkem 30 000 slov
- Internetové stránky hotelů a restaurací – celkem 40 000
Různé
- Obchodní korespondence, zadávací podmínky, katalog dětského zboží…

© 2009 Design By www.webdesign-www.cz